5 Ngày thiết kế Website cho Digital Marketing

  • school
  • 5 Ngày thiết kế Website cho Digital Marketing

VIP

Intermediate

Video/Text

Video/Text

General

37 Bài học

0% Chưa bắt đầu

5 Ngày thiết kế Website cho Digital Marketing

Giới thiệu

2 Bài học

Ngày 01: Tên miền, Hosting, Cài đặt Wordpress và Theme

6 Bài học

Ngày 03: Thiết kế Footer và Tinh chỉnh lại Website

6 Bài học

Ngày 04: Cài đặt Plugin và viết Posts (Bài viết) lên Website

7 Bài học

Ngày 05: Cài đặt Công cụ hỗ trợ & Tinh chỉnh Website

6 Bài học

VIP

Xoá dữ liệu thừa Website

Video lesson

VIP

Cài đặt thông tin thanh toán, tinh chỉnh thông tin khách hàng

Video lesson

VIP

Bảo mật cơ bản cho Website

Video lesson

Follow

About the teacher

Võ Văn Mỹ

Hotline/Zalo: 0987360431

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>